Home Databanken VTB

Ewijk, Paul van. Met zang en dans : de geschiedenis van de musical in Nederland. Kampen : Kok Lyra, 1993. 174 p.
ISBN 90 242 6947 4

signatuur
3978
11.1 c 20e
Alg / Ewijk

trefwoorden
populair lied(Nederland)
musical

auteur
Ewijk, Paul van