Home Databanken VTB

Nieuw en ongezien : kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland 1572-1621
Boek 2: De nieuwe samenleving. Paul Hendrikus Adrianus Maria Abels. Delft : Eburon, 1994. 544 p.
ISBN 90-5166-413-3

trefwoorden
magie(Nederland, Zuid-Holland, Delft) (p.150-154)
toverij
zondagsheiliging (p.167-171)