Home Databanken VTB

Nieuw en ongezien : kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland 1572-1621
Boek 2. Abels, Paul Hendrikus Adrianus. De nieuwe samenleving. Delft : Eburon, 1994. 544 p.
ISBN 90-5166-413-3

signatuur
3920
2.2 c8
Nieuw

trefwoorden
protestant(Nederland, Zuid-Holland, Delft)
dood
begrafenis
heiligenverering
rederijkerskamer
dansen