Home Databanken VTB

Gorisse, J.J.A.M. Roosendaal tussen platteland en stad : deel A 1770-1900; deel B 1900-1970. Tilburg : Stichting zuidelijk historisch contact, 1995. 361, 358 p.
ISBN 90 70641 51 8

trefwoorden
wonen(Nederland, Noord-Brabant, Roosendaal)
landbouw
katholiek
sport
vrijetijdsbesteding

auteur
Gorisse, J.J.A.M.