Home Databanken VTB

Deursen, A.Th. van. Een dorp in de polder : Graft in de zeventiende eeuw. Amsterdam : Bakker, 1994. 378 p.
ISBN 90 351 1447 7

signatuur
3900
XIII.3 c7
Deursen

trefwoorden
religiositeit(Nederland, Noord-Holland, Graft)
kind
protestant
katholiek
lezen
huwelijk

auteur
Deursen, A.Th. van