Home Databanken VTB

Konst, J.W.H. Woedende wraakghierigheidt en vruchtelooze weeklachten; de hartstochten in de Nederlandse tragedie van de zeventiende eeuw. Assen : Van Gorcum, 1993. 282 p.
ISBN 90 232 2771 9

signatuur
3905
1.6.1
Konst

trefwoorden
toneel(1600-1700, Nederland)

auteur
Konst, J.W.H.