Home Databanken VTB

Spiegel van de tijd : 225 jaar verzamelen door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen : catalogus van de jubileumtentoonstelling in het Zeeuws Museum, 28 mei t/m 14 augustus 1994. Middelburg : Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1994. 92 p.
ISBN 90 70534 19 3

signatuur
3970
9
Spiegel

trefwoorden
verzamelen(1770-, Nederland, Zeeland)
museum
rariteit
kleding
interieur