Home Databanken VTB

Internationale volkskundliche Bibliographie = International folklore bibliography = Bibliographie Internationale d'ethnologie 1991 und 1992. Hrsg. Rainer Alsheimer. Bonn : Habelt, 1995. p.
ISBN 3 7749 2671 9

signatuur
3900
I a
IVB

trefwoorden
bibliografie