Home Databanken VTB

Kleyn, J. de. Gebruiksaardewerk uit de collectie De Kock. In: Bijdragen en mededelingen Nederlands openluchtmuseum: 29 (1966) 44-49

trefwoorden
aardewerk(Nederland)

auteur
Kleyn, J. de