Home Databanken VTB

Buursma, A. De kerken. Groningen : Stichting gebroeders Hesse fonds ; Van Dijk & Foorthuis REGIO-PRoject, 1995. 176 p.
ISBN 90 5028 059 5

geschiedenis van het godsdienstig leven

signatuur
9309
c1
Westerwolde

trefwoorden
religiositeit(Nederland, Groningen)
kerkgenootschap
dood
bijgeloof
Sint Stephanus

auteur
Buursma, A.