Home Databanken VTB

Hove, Jan ten. Een uitgestippeld leven ... ; Deventenaren in de eerste helft van de twintigste eeuw. Kampen : IJsselakademie, 1994. 259 p.
ISBN 90 6679 073 1

signatuur
3900
XIII.4 c 0.3
Hove

trefwoorden
Sinterklaas(Nederland, Overijssel, Deventer) (p.71-73)
verjaardag (p.71-73)
vorst (p.71-73)
pinksterkroon (p.77-79)
kinderspel (p. 86-91)
mei: 1 (p.159-160)

auteur
Hove, Jan ten