Home Databanken VTB

Spel in de verte : tekst, structuur en opvoeringspraktijk van het rederijkerstoneel : bijdragen aan het colloquium ter gelegenheid van het emeritaat van W.M.H. Hummelen (Nijmegen, 25 juni 1993). Red. B.A.M. Ramakers. Gent : Koninklijke soevereine hoofdkamer van retorica "De Fonteine", 1994. 216 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3980
2
Spel

trefwoorden
rederijker
toneel