Home Databanken VTB

Allewiejo: zangbundel Christelijk Jongeren Verbond - Y.M.C.A.-Nederland, Doopsgezinde Jeugd Centrale (AKC-DJB), Landelijk Hervormde Jeugdraad, Vrije Evangelische Jongeren Organisatie. 5e [herz.] dr.
1e dr. 1981. Driebergen : Y.M.C.A., 1994. 199 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
8.6 c 20e
Allewiejo

trefwoorden
lied(Nederland)