Home Databanken VTB

Zwemer, Jan. Het gevaar van het hellend vlak. De gereformeerde gemeenten en de SGP in historisch perspectief. Kampen : De Groot Goudriaan, 1994. 157 p.
ISBN 90 6140 349 9

signatuur
3920
2.2 c
Zwemer

trefwoorden
protestant(Nederland, Zeeland)

auteur
Zwemer, Jan