Home Databanken VTB

'En die opbloei zal er komen' : verhalenbundel bij het 350-jarig jubileum van het Sint-Jansgilde van Soerendonk. [Samenst. en eindred.] Wim van Exel. Soerendonk : Sint-Jansgilde, 1994. 91 p.
ISBN 90 9007285 3

signatuur
3920
5.2.1 c10
En

trefwoorden
schuttersgilde(Nederland, Noord-Brabant, Soerendonk)