Home Databanken VTB

Paskamp-van Santen, M. School en schoolmeesters Mander/Vasse 1652-1925 : voorafgegaan door een inleiding over oorsprong en ontwikkeling van het lager onderwijs. Mander : Stichting Historische Kring Vasse, Mander, Hezingen, 1994. 95 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3920
1.7.1 c5
Paskamp

trefwoorden
onderwijs(Nederland, Overijssel, Vasse)

auteur
Paskamp-van Santen, M.