Home Databanken VTB

Boxma, Willem. Een gewone jongen in Zwolle (2). In: Nieuwsbrief Zwolse historische vereniging: 11:4 (1994) 137-141

herinneringen van een socialistische jongen aan koninginnedag, 1 mei, zomerfeesten VARA

signatuur
N 273

trefwoorden
verjaardag(Nederland, Overijssel, Zwolle)
vorst
optocht
feest
mei: 1

auteur
Boxma, Willem