Home Databanken VTB

Hagoort, Lydia. De weeshuisziekte van 1566. In: Holland: 26:2 (1994) 71-86

Reconstructie van het verschijnsel; de politiek-maatschappelijke positie van de betrokken personen en hun onderlinge relaties; de beschrijvingen van historici van de ziekte van de wezen

signatuur
H 100

trefwoorden
sage(Nederland, Noord-Holland, Amsterdam)
toverij
weeshuisziekte
gerucht

auteur
Hagoort, Lydia