Home Databanken VTB

Bl├ęcourt, Willem de . Irreguliere genezers in de stad Groningen in de tweede helft van de 19e eeuw. In: Gronings historisch jaarboek: 1994, 126-141

Dee verzwakking van de positie van irreguliere genezers is het gevolg van het juridisch beleid en de diverse trends op medisch gebied

trefwoorden
genezer(Nederland, Groningen, Groningen)

auteur
Bl├ęcourt, Willem de