Home Databanken VTB

Vis, G.N.M. Oud en arm; hervormde bejaardenzorg in Alkmaar, 1744-1994; studie verschenen bij gelegenheid van het 250-jarig jubileum van de ingebruikneming van het Hof van Sonoy als Diakoniehuis van de Hervormde gemeente van Alkmaar. Hilversum : Verloren, 1994. 206 p.
ISBN 90 6550 502 4

signatuur
3920
1.6 c7
Vis

trefwoorden
armenzorg(Nederland, Noord-Holland, Alkmaar)
bejaarde
kleding
voeding

auteur
Vis, G.N.M.