Home Databanken VTB

Stipriaan, R. van. Vrouwenzaken als motief en thema. Over de bruikbaarheid van zeventiende-eeuws komisch toneel als sociaal document. In: Nieuwe taalgids: 87:5 (1994) 385-400

trefwoorden
klucht(Nederland)
toneel
vrouw
symboliek

auteur
Stipriaan, R. van