Home Databanken VTB

Puijenbroek, Frans van. Tilburgse toonzettingen; 125 jaar gesubsidieerd muziekonderwijs, een sociaal-culturele verkenning. Tilburg : Stichting tot behoud van Tilburgs cultuurgoed, 1994. 192 p.
ISBN 90 74418 05 8

signatuur
3977
2.3 c10 20e
Puijenbroek

trefwoorden
muziek(Nederland, Noord-Brabant, Tilburg)
muziekonderwijs

auteur
Puijenbroek, Frans van