Home Databanken VTB

Vis, Pieter. 450 jaar Oranjeliederen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tijdens oorlog en vrede. Houten : Ibero publikaties, 1994. 192 p. + 1 CD p.
ISBN 90 6746 011 7

signatuur
3978
6.1c A
Alg/Vis

trefwoorden
vaderlands lied(Nederland)

auteur
Vis, Pieter