Home Databanken VTB

Jansen, Derk. Op zoek naar nieuwe zekerheid; negentiende-eeuwse protestanten en het spiritisme. Oenkerk : [eigen beheer] / Thesis Publishers, 1994. 288 p.
ISBN 90 5170 286 8

signatuur
3920
2.2 c
Jansen

trefwoorden
protestant(Nederland)
religiositeit

auteur
Jansen, Derk