Home Databanken VTB

Hove, Jan ten. Een uitgestippeld leven ... ; Deventenaren in de eerste helft van de twintigste eeuw. Kampen : IJsselakademie, 1994. 259 p.
ISBN 90 6679 073 1

signatuur
3900
XIII.4 c 0.3
Hove

trefwoorden
huwelijk(Nederland, Overijssel, Deventer)
huishouding
verjaardag

auteur
Hove, Jan ten