Home Databanken VTB

Miert, Johannes van. Wars van clubgeest en partijzucht; liberalen, natie en verzuiling, Tiel en Winschoten 1850-1920.. Amsterdam : Amsterdam University Press, 1994. 309 p.
ISBN ontbreekt

politieke en kerkelijke en sociaal-culturele leven (o.m. kermis, feesten, vrijetijdsbesteding, verenigingen)

trefwoorden
verzuiling(Nederland, Gelderland, Tiel)
nationalisme
burger
protestant
katholiek
vereniging

auteur
Miert, Johannes van