Home Databanken VTB

Brants, Ad. Blijvende waarde van volksreligiositeit. In: Bedevaart en pelgrimage; tussen traditie en moderniteit. Red. J. Pieper, P. Post, M. van Uden. 241-252. Baarn : Gooi en Sticht, 1994. 304 p.
ISBN 90 304 0734 4

signatuur
3910
11.2
Bedevaart

trefwoorden
religiositeit

auteur
Brants, Ad