Home Databanken VTB

Wijsen, Frans. Volksreligiositeit in Maastricht. Een semiotische analyse. In: Bedevaart en pelgrimage; tussen traditie en moderniteit. Red. J. Pieper, P. Post, M. van Uden. 155-200. Baarn : Gooi en Sticht, 1994. 304 p.
ISBN 90 304 0734 4

signatuur
3910
11.2
Bedevaart

trefwoorden
bedevaart(Nederland, Limburg, Maastricht)
religiositeit

auteur
Wijsen, Frans