Home Databanken VTB

Hersbach, Gerard. Westlandse bedevaartgangers als hoeders van het roomse erfgoed. In: Bedevaart en pelgrimage; tussen traditie en moderniteit. Red. J. Pieper, P. Post, M. van Uden. 81-103. Baarn : Gooi en Sticht, 1994. 304 p.
ISBN 90 304 0734 4

signatuur
3910
11.2
Bedevaart

trefwoorden
bedevaart(Nederland, Zuid-Holland)

auteur
Hersbach, Gerard