Home Databanken VTB

Post, P.G.J. Pelgrims tussen traditie en moderniteit. Een verkenning van hedendaagse pelgrimsverslagen
In: Bedevaart en pelgrimage; tussen traditie en moderniteit. Red. J. Pieper, P. Post, M. van Uden. 7-37. Baarn : Gooi en Sticht, 1994. 304 p.
ISBN 90 304 0734 4

signatuur
3910
11.2
Bedevaart

trefwoorden
bedevaart(Nederland)

auteur
Post, P.G.J.