Home Databanken VTB

Rooijakkers, Gerard. De macht van het beeld. Duivel en hel in de populaire beeldcultuur van de moderne tijd. In: Duivelsbeelden; een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen. Red. Gerard Rooijakkers, Lène Dresen-Coenders, Margreet Geerdes. 356-393. Baarn : Ambo, 1994. 443 p.
ISBN 90 263 1305 5

signatuur
3910
5.7.4
Duivelsbeelden

trefwoorden
duivel(1650-)
dansen
symboliek
iconografie
brede en smalle weg
prent

auteur
Rooijakkers, Gerard