Home Databanken VTB

Gielis, Marcel. De duivel in het volksgeloof en in de roomskatholieke verkondiging
329-355 In: Duivelsbeelden; een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen. Red. Gerard Rooijakkers, Lène Dresen-Coenders, Margreet Geerdes. Baarn : Ambo, 1994. 443 p.
ISBN 90 263 1305 5

signatuur
3910
5.7.4
Duivelsbeelden

trefwoorden
duivel
geloof
volksverhaal
magie
exempel

auteur
Gielis, Marcel