Home Databanken VTB

Bosch, Gerrit Vanden. Satan op de kansel. Preken over 'den boosen vyant' in de Zuidelijke Nederlanden (zesteinde-achttiende eeuw). In: Duivelsbeelden; een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen. Red. Gerard Rooijakkers, Lène Dresen-Coenders, Margreet Geerdes. 310-328. Baarn : Ambo, 1994. 443 p.
ISBN 90 263 1305 5

signatuur
3910
5.7.4
Duivelsbeelden

trefwoorden
duivel(België)
preek

auteur
Bosch, Gerrit Vanden