Home Databanken VTB

Meyer, Birgit. De duivel uitgezonden. De incorporatie van 'heidense' elementen in het protestantisme. in: Duivelsbeelden; een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen. Red. Gerard Rooijakkers, Lène Dresen-Coenders, Margreet Geerdes. 259-285. Baarn : Ambo, 1994. 443 p.
ISBN 90 263 1305 5

signatuur
3910
5.7.4
Duivelsbeelden

trefwoorden
duivel(1847-1914, Nederland)

auteur
Meyer, Birgit