Home Databanken VTB

Waite, Gary K. David Joris en de opkomst van de sceptische traditie jegens de duivel in de vroeg-moderne Nederlanden. In: Duivelsbeelden; een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen. Red. Gerard Rooijakkers, Lène Dresen-Coenders, Margreet Geerdes. 216-231. Baarn : Ambo, 1994. 443 p.
ISBN 90 263 1305 5

signatuur
3910
5.7.4
Duivelsbeelden

trefwoorden
duivel(1450-1600)
Joris, David

auteur
Waite, Gary K.