Home Databanken VTB

Dresen-Coenders, Lene. De demonen bij Jeroen Bosch. Zoektocht naar bronnen van betekenis.
168-197 In: Duivelsbeelden; een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen. Red. Gerard Rooijakkers, Lène Dresen-Coenders, Margreet Geerdes. Baarn : Ambo, 1994. 443 p.
ISBN 90 263 1305 5

signatuur
3910
5.7.4
Duivelsbeelden

trefwoorden
duivel(1450-1516)
demon
Bosch, Jeroen
heks

auteur
Dresen-Coenders, Lene