Home Databanken VTB

Eerden, Peter van der. De Malleus maleficarum, de duivel en de kwestie van de verdwenen geslachtsdelen. In: Duivelsbeelden; een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen. Red. Gerard Rooijakkers, Lène Dresen-Coenders, Margreet Geerdes. 137-167. Baarn : Ambo, 1994. 443 p.
ISBN 90 263 1305 5

signatuur
3910
5.7.4
Duivelsbeelden

trefwoorden
duivel
maleus malificarum
toverij

auteur
Eerden, Peter van der