Home Databanken VTB

Falkenberg, Reindert L. De duivel buiten beeld. Over duivelafwerende krachten en motieven in de beeldende kunst rond 1500. In: Duivelsbeelden; een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen. Red. Gerard Rooijakkers, Lène Dresen-Coenders, Margreet Geerdes. 107-122. Baarn : Ambo, 1994. 443 p.
ISBN 90 263 1305 5

signatuur
3910
5.7.4
Duivelsbeelden

trefwoorden
duivel
afweer
symboliek

auteur
Falkenberg, Reindert L.