Home Databanken VTB

Goossen, Louis. Afbeeldingen van de duivel in de middeleeuwen. In: Duivelsbeelden; een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen. Red. Gerard Rooijakkers, Lène Dresen-Coenders, Margreet Geerdes. 71-88. Baarn : Ambo, 1994. 443 p.
ISBN 90 263 1305 5

signatuur
3910
5.7.4
Duivelsbeelden

trefwoorden
duivel(500-1500)
representatie

auteur
Goossen, Louis