Home Databanken VTB

Bartelink Gerard. De demonologie van het vroege christendom. In: Duivelsbeelden; een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen. Red. Gerard Rooijakkers, Lène Dresen-Coenders, Margreet Geerdes. 21-53. Baarn : Ambo, 1994. 443 p.
ISBN 90 263 1305 5

signatuur
3910
5.7.4
Duivelsbeelden

trefwoorden
duivel(200-500)
demonologie
demon

auteur
Bartelink Gerard