Home Databanken VTB

Wumkes, G.A. Het Friese reveil in portretten. Kampen : De Groot Goudriaan, 1994. 256 p.
ISBN 90 6140 356 1

signatuur
3920
2.2 c2
Wumkes

trefwoorden
protestant(1830-1880, Nederland, Friesland)

auteur
Wumkes, G.A.