Home Databanken VTB

Haarlemse kringen; vijftien verkenningen naar het literair-culturele leven in een negentiende-eeuwse stad. Red. W. van den Berg, Henk Eijssens, Ton van Kalmthout. Hilversum : Verloren, 1994. 228 p.
ISBN 90 6550 375 7

signatuur
3920
5.6 c7
Haarlemse

trefwoorden
lezen(Nederland, Noord-Holland, Haarlem)