Home Databanken VTB

Santing, Catrien. Getallensymboliek en magie in middeleeuwen en Renaissance. In: Spiegel historiael: 29:2 (1994) 72-78

trefwoorden
getal(1400-1600)
symboliek
magie

auteur
Santing, Catrien