Home Databanken VTB

Zwemer, Jan. In conflict met de cultuur; de bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleving in het midden van de twintigste eeuw. 2e druk. Kampen : De Groot Goudriaan, 1993. 510 p.
ISBN 90 6140 313 8

signatuur
3920
2.3.2 c
Zwemer

trefwoorden
protestant(Nederland)

auteur
Zwemer, Jan