Home Databanken VTB

Zwaan, Ton. Recente transities in huwelijk, gezin en levenscyclus
241-263 In: Familie, huwelijk en gezin in West-Europa van middeleeuwen tot moderne tijd. Red. Ton Zwaan. Amsterdam ; Heerlen : Boom ; Open Universiteit, 1993. 389 p.
ISBN 90 5352 068 6

signatuur
3920
4
Familie

trefwoorden
huishouden
kind
mentaliteit
sexualiteit
civilisatie

auteur
Zwaan, Ton