Home Databanken VTB

Ziel en zaligheid in Noord-Brabant; vijfde verzameling bijdragen van de Vereniging voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis. Red. J.A.F.M. van Oudheusden ... [et al.]. Delft : Eburon, 1993. 344 p.
ISBN 90 5166 351 X

kerkgeschiedschrijving, uitingen van volksvroomheid

signatuur
3920
2 c10
Ziel

trefwoorden
religiositeit(Nederland, Noord-Brabant)
katholiek
protestant