Home Databanken VTB

Wingens, Marc. 'Van de handt des heeren geraeckt.' Miraculeuze genezingen in bedevaartsplaatsen nabij de grenzen van de Republiek, 1600-1800
in: Grenzen van genezing. Gezondheid, ziekte en genezen in Nederland zestiende tot begin twintigste eeuw. Red W. de Bl├ęcourt, W. Frijhoff, M. Gijswijt-Hofstra. 68-87. Amsterdam : Verloren, 1993. 320 p.
ISBN 90 6550 366 8

signatuur
3910
12 X c
Grenzen

trefwoorden
geneeskunde(Nederland)
bedevaart
ziekte

auteur
Wingens, Marc