Home Databanken VTB

Van Aiol tot de Zwaanridder; thema's uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voortleven in literatuur, theater en beeldende kunst. Red. W.P. Gerritsen, A.G. van Melle. Nijmegen : SUN, 1993. 447 p.
ISBN 90 6168 382 3

trefwoorden
verhaal(800-1500)
iconografie