Home Databanken VTB

Het Utrechtsch studenten concert 1823-1993; biografie van een muziekgezelschap. Red. Wytske Dijkstra, Stephen Westra. Utrecht : Stichting Muziekhistorie, 1993. 352 p.
ISBN 90 801425 1 4

signatuur
3977
5.2 c 19e
Utrechtsch

trefwoorden
muziekleven(Nederland, Utrecht, Utrecht)
student