Home Databanken VTB

'Het tweede leven van onze doden'; voordrachten gehouden tijdens het symposium over het grafritueel in de pre- en protohistorie van Nederland op 16 mei 1992 te Amersfoort. Red. E. Drenth, W.A.M. Hessing, E. Knol. Amersfoort : R.O.B., 1993. 110 p.
ISBN 90 73104 15 7

o.m. over grafsculptuur, dodenhuisjes en grafgiften

trefwoorden
dode(Nederland)
begraven (p.97-107)